Nye Veier AS søker Fagansvarlig tunnel - sikkerhetskontrollør

Nye Veier AS er etablert og operativt fra 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger i Sør- og Midt-Norge med en investeringsramme på om lag 148 mrd. kroner. Selskapet etablerer nå en slank byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Vi ønsker at ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

 

Nye Veier har et mål om null skader og null miljøulykker i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø først.

Nye Veier AS søker Fagansvarlig tunnel - sikkerhetskontrollør

 

Vi søker erfaren og dyktig medarbeider med solid kompetanse, fortrinnsvis fra relevante

bransjer, med store og komplekse prosjekter hvor helse, miljø og sikkerhet har første prioritet.

 

Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å finne fremtidsrettede løsninger som fremmer selskapet fremfor egen avdeling. Du må være strategisk sterk og samtidig evne operativ oppfølging og gjennomføring. Du må også motiveres av å ta på deg nye roller etter hvert som selskapet utvikles.

 

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Ivareta rollen som Sikkerhetskontrollør i Selskapet, iht rollebeskrivelse i Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften)
 • Se og bidra til at lover og forskrift følges ved godkjenning av nye og eksisterende tunneler
 • Bidra til at både nytenkning og utnyttelse av beste praksis sikres, innen relevant fagområder
 • Delta i etableringen av standarder for teknologivalg, for å sikre trafikksikre og kostnadseffektive løsninger
 • Bidra til at de teknologiske løsninger sikrer effektiv drift og vedlikehold
 • Aktiv deltakelse i prosjektstøtte og prosjektoppfølging
 • Bistå i oppbyggingen av en ny og offensiv organisasjon

 

Stillingen rapporterer til leder for teknologi. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

 

Utdanning:

Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • Forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • Erfaring innen utvikling av teknologiske løsninger og standarder
 • God kjennskap til vegnormalene, lover og forskrifter innen eget fagområde
 • Erfaring fra prosjekter som er gjennomført i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften slik at det kan forventes godkjenning som Sikkerhetskontrollør.
 • Erfaring fra relevante teknologiske fagverktøy

 

MERK: Ansettelse forutsetter godkjenning som sikkerhetskontrollør hos Vegdirektoratet.

 

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert med sterkt kostnadsfokus
 • Analytisk sterk – konsekvenstenkende
 • Innovativ i utvikling og utnyttelse av beste praksis
 • God til å kommunisere teknologiske løsninger både internt og eksternt
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig
 • Åpen, ærlig og høy integritet

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk stillingen på www.experis.no

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 30 juni - Vi intervjuer fortløpende

 

Annen informasjon:

 • Dette er en annengangs utlysning
 • Arbeidssted: Hovedkontor i Kristiansand og andre prosjektområder
 • Kontraktstype: Fast ansettelse, kompensasjon etter avtale

 

Job Information

Customer: NYE VEIER AS
No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering, Building and construction
Sub Category: Project manager building and construction
Type: Full time, Permanent
Location: Vest-Agder
 Kristiansand
 Hovedkontor, Kristiansand
Role: Specialist, Project Manager

Apply for Position

Published: 06/06/2017
Deadline: ASAP
Reference No.: 1022445
Apply for Position

Contact Information

Steinar Jonasen Instefjord
Phone +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com

Birthe Øren
Phone +47 906 85 294
Birthe.oren@no.experis.com