NYE VEIER AS søker Kontrollingeniør konstruksjon, E18 Rugtvedt-Dørdal

Nye Veier AS er under oppbygging og har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder. Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd. kroner. Nå arbeides det med etableringen av en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Vi ønsker at ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

 

Nye Veier har et mål om null skader og null miljøulykker i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø først.

NYE VEIER AS søker Kontrollingeniør konstruksjon, E18 Rugtvedt-Dørdal

 

Stillingen rapporterer til utbyggingssjef for respektiv utbyggingsstrekning.

Den vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører

innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Rapportering og tett samspill med utbyggingssjef og disiplinledere
 • Oppfølging av entreprenør og underentreprenører i byggefasen, herunder stikkprøvekontroll
 • Deltakelse på byggemøter etter behov
 • Kvalitets- og kostnadskontroll
 • Utarbeidelse og håndtering av kontrollplaner
 • Oppfølging av sluttdokumentasjon
 • Oppfølging av HMS-K/YM

 

Utdannelse:

Teknisk utdannelse fra høgskole eller universitet, minimum bachelorgrad. Relevant erfaring kan kombineres med annen utdanningsbakgrunn.

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Lang erfaring fra utbygging av samferdselsprosjekt er en stor fordel
 • Beviselig god struktur og kvalitet innen dokumentasjon og rapportering
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Ønskelig med gode datakunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids-, rapporterings- og kommunikasjonsevner
 • Evne å skape engasjement og god samarbeidsklima blant de involverte
 • Løsningsorientert og helhetstenkende

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest

Arbeidssted: Prosjektkontor, Stathelle

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Prosjektansettelse, 2 år

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

 • DNV sertifisert rekrutterer Birthe Øren, mobil 906 85 294 / e-post: birthe.oren@no.experis.com
 • Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Job Information

Customer: NYE VEIER AS
No of Positions: 1
Industry: Engineering
Discipline: Engineering, Building and construction
Sub Category: Technical Drawing/Construction Design, Building / Construction, Technical Document Control, Quality
Type: Full time, Temporary position
Location: Telemark
 Bamble
 Prosjektkontor, Stathelle
Role: Specialist, Consultant

Apply for Position

Published: 14/06/2017
Deadline: ASAP
Reference No.: 1022498
Apply for Position

Contact Information

Birthe Øren
Phone +47 90 68 52 94
Birthe.oren@no.experis.com

Steinar Jonasen Instefjord
Phone +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com