Prosjektleder

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse av investeringsprosjekter og tyngre vedlikeholdsprosjekter (i samarbeid med driftsleder).
 • Innkjøpsplanlegging og anbudsprosess mot kontraktører, rammeavtaler, koordinering av konsulenter og entreprenører på byggeplass.
 • Håndtering og implementering av nye og eksisterende forskrifter.
 • Støtte driftsleder for utbedring og korrigering av tekniske avvik og myndighetsavvik.
 • Bistå og følge opp testing, igangkjøring og overlevering til drift.
 • Håndtere endringsprosesser.
 • Holde seg oppdatert på relevante lover og forskrifter

  

Utdanning:

 • Ingeniør eller tilsvarende med erfaring fra gjennomføring av tekniske prosjekter, fortrinnsvis innenfor tankanlegg. Relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende teoretisk utdannelse.

 

Praktisk erfaring og ferdighet:

 • Inngående kunnskap om produktene som lagres i Ekeberg-anleggene og tankanlegg generelt.
 • Kunnskap om brannforebyggende tiltak og brannslokking.
 • Kunnskap og erfaring om oljevern.
 • Kunnskap om slokkemidler og oljevernutstyr.
 • Kunnskap om lover, forskrifter og interne instrukser som gjelder virksomheten.
 • Ledererfaring.
 • Miljø- og kvalitetsbevisst
 • Ha fokus på HMS i en presset arbeidssituasjon
 • God skriftlig fremstillingsevne

 

Interessert?

Ønsker du å vite mer kan du ta kontakt med Benedikte Lund. benedikte.lund@no.experis.com eller telefon 92835315

 

Om arbeidsgiveren

Sisterne Drift DA eies av Esso Norge AS, Uno-X Energi AS, Circle K Norge AS og ST1 Norge AS.

Selskapet er ansvarlig for driften av en oljeterminal som distribuerer drivstoff til Østlandet. Anlegget består av to fjellanlegg og håndterer blant annet bensin. Sisterne Drift har også ansvaret for drift av et gassgjenvinningsanlegg og tankskipskai knyttet til forsyning av oljeprodukter.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Sisterne Drift
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Arbeidssted: Oslo

Søk på stillingen

Publisert: 05.10.2018
Søknadsfrist: 21.10.2018
Ref. nr.: 1027243
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Benedikte Lund
Benedikte.Lund@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Kristian.Aarsnes.Abrahamsen@no.experis.com