Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E6 Innlandet

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring. 

Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E6 Innlandet.

Stillingen rapporterer til Leder for prosjektstøtte i utbyggingsområdet. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, og eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

 

 

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Bistå i prosjektkoordinering, prosjektstyring
 • Fremdriftsplanlegging og oppfølging av risiko knyttet til framdrift og kost
 • Følge opp fremdrift
 • Bistå i utarbeidelse og oppfølging av konkurransegrunnlag
 • Bistå i oppfølging av anskaffelser og leverandørkontakt
 • Utarbeiding av presentasjoner, saksunderlag m.m.
 • Sørge for effektiv dokumenthåndtering
 • Bistå i prosjektrapportering
 • Bistå i usikkerhetsstyringen
 • Være en aktiv støtte funksjon til prosjektledelsen
 • Være utbyggingsområdet ekspert på interne styringskrav og rutiner
 • Bistå aktivt i å utvikle selskapet gjennom samarbeid på tvers av enheter

 

 

Utdannelse:

Utdanning på minimum bachelornivå. Fordel med fordypning innen prosjektstyring.

 

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant prosjekterfaring, relevant prosjektstyringserfaring
 • Erfaring med kontrakter og kontraktstrukturer relatert til store utbyggingsprosjekter
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging, oppfølging og rapportering
 • God norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med kjennskap til offentlige anskaffelsesprosesser
 • Ønskelig med gode IT kunnskaper, erfaring med prosjektstyringsverktøy og planleggingsverktøy

 

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt godt humør
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel og med høy gjennomføringsevne
 • Lojal og høy integritet
 • Selvstendig
 • Evner å håndtere mange parallelle oppgaver, og å omforme komplekse problemstillinger til tydelige gjennomførbare oppgaver

  

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen søndag 3 mars 2019

Arbeidssted: Utbyggingsområdet E6 innlandet, Lillehammer/Hamar

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/  for mer informasjon om prosjektet

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Prosjektstyring, Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Hedmark
 Hamar, Lillehammer
 Prosjektkontor, i Prosjektområdet E6 Innlandet
Rolle: Prosjektleder, Rådgiver

Søk på stillingen

Publisert: 11.02.2019
Søknadsfrist: 03.03.2019
Ref. nr.: 1028783
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com