Administerende direktør - Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Omsorgsbygg sitt hovedmål er å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Vil du lede en av landets største eiendomsforvaltere?

 

Mandatet til Omsorgsbygg er å forvalte og utvikle noen av de viktigste eiendommene Oslo Kommune benytter seg av i tjenesteleveransen til byens innbyggere. Som direktør i Omsorgsbygg vil du være øverste leder for et foretak med en stor og viktig eiendomsportefølje. Dette er viktige bygg som barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Som toppleder skal du bidra til at Omsorgsbygg leverer tidsmessige eiendommer som løser leietakernes behov på en god måte.

 

Omsorgsbygg bidrar i videreutviklingen av Oslo kommune og byfornyelse. Gjennom det grønne skiftet skal foretaket være en spydspiss i utviklingen av klimavennlige bygg, slik at kommunen når sine klimamål. De ansatte er stolte av å bidra til «grønn» eiendomsdrift og utvikling - du blir gitt muligheten til å forsterke denne posisjonen.  

 

Driftsbudsjettet for 2019 er på 1,8 mrd, midler som skal bidra til å ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. OBY gjennomfører flere spennende prosjekter og man budsjetterer med investeringer for 13,8 mrd. i neste budsjettperiode.

 

For å lykkes som direktør i Omsorgsbygg anses det som nødvendig med relevant høyere utdannelse, eventuelt svært relevant praksis som kan kompensere for utdanning. Videre har du solid ledererfaring fra store og komplekse organisasjoner, gjerne med samfunnskritiske systemer/ eiendomsfaglig kompetanse. Omsorgsbygg er en viktig del av eiendomsforvaltningen i Oslo kommune og du vil som direktør trenge god kunnskap om hvordan man oppnår resultater som leder i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

 

Som person er du en tydelig, trygg, samlende og relasjonsstyrt leder som samspiller godt med andre. Du er motivert av samfunnsoppdraget og har en tydelig visjon for Omsorgsbygg videre. I forlengelsen av dette, er du dyktig til å skape stort engasjement og eierskap til oppgavene hos dine medarbeidere.

 

I Omsorgsbygg kan vi tilby deg

• Et stort og viktig samfunnsoppdrag

• Ressurser – du vil se synlige resultater av arbeidet

• Store prosjekter som påvirker mange

• Bidra til å sette et «fotavtrykk» i Oslo

• Gode betingelser

• Et godt arbeidsmiljø

• Åremålet er på seks år, med mulighet for en ny åremålsperiode

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Omsorgsbygg Oslo KF
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Bygg og anlegg
Underkategori: - Administrasjon / Ledelse / Management for Hire
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 02.04.2019
Søknadsfrist: 14.05.2019
Ref. nr.: 1029283
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +47 93 46 81 68
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com