Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker en Teknisk koordinator.

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

 

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

 

For mer informasjon, se www.lorenskog.kommune.no

 

Velkommen til oss!

Lørenskog kommune søker ny Teknisk koordinator.

Rollens hovedansvar ligger i å være en viktig bidragsyter i fremforhandling av utbyggingsavtaler med vekt på teknisk og planfaglig kompetanse.

 

 Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Fasilitere prosesser og lede møter med utbyggere
 • Delta i bygge- og kontraktsmøter, interne koordineringsmøter
 • Prosjektlederansvar for oppfølging av en portefølje med inngåtte utbyggingsavtaler
 • Sikre at kommunens forpliktelser og rettigheter blir gjennomført i tråd med avtale
 • Gjennomføre tekniske, økonomiske, kommersielle og juridiske vurderinger ved fremforhandling og oppfølging av avtaler
 • Bidra til å kommunisere utbyggingsavtaler til innbyggere, utbyggere og det politiske miljøet
 • Sikre nødvendig koordinering av prosjekter i egen portefølje opp mot kommunens egne prosjekter - og eventuelle andre utbyggingsprosjekter
 • Være en kompetent bestiller på ekstern bistand (rådgivningsoppdrag, juridiske tjenester, grunnerverv m.m)

 

 

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

 

 

Kompetanse/erfaring:

 • Teknisk planleggingskompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og oppfølging av utbyggingsavtaler
 • Struktur og evne til å fasilitere møter og lede prosesser
 • God forståelse av relevante aspekter ved kontraktinngåelse
 • Forstå investeringsregimet i kommunal forvaltning og offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

 

Det er ønskelig at den Tekniske koordinatoren har kjennskap til, og forståelse for, kommunal og offentlig forvaltningsmetodikk. Videre er det en fordel med teknisk kompetanse innen samfunnsplanlegging og Vei/VA.

 

 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnet for å styre komplekse prosjekter
 • Planleggende, stukturert og flink til å koordinere
 • Evne og danne seg helhetsbilde av komplekse saker
 • Samarbeide godt, sette krav og arbeide effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv 

 

Lørenskog kommune tilbyr:

Kommunen er IA-bedrift, har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og attraktive velferdsgoder.

 

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker mangfold på arbeidsplassen og ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift

 

 

Søknadsinformasjon:

Experis AS bistår Lørenskog kommune i rekrutteringsprosessen og behandler alle henvendelser. Registrer din CV og søk på stillingen med et motivasjonsbrev på www.experis.no

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved:

Steinar Instefjord, Senior rekrutteringsrådgiver, Telefon: +47 94 85 72 02 / E-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

 

MERK:

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

 

Stillingen har blitt innvilget utvidet frist til 30.4.2019 med bakgrunn i påskeferieavvikling.

Stillingsinformasjon

Kunde: LØRENSKOG KOMMUNE
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Prosjektledelse, Prosjektstyring, - Engineering (Ingeniøryrker), - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Akershus
 Lørenskog
Rolle: Fagperson, Prosjektleder

Søk på stillingen

Publisert: 23.04.2019
Søknadsfrist: 30.04.2019
Ref. nr.: 1029426
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com