Process Engineer - Chemist

Nel Hydrogen Electrolyser AS på Notodden er et datterselskap til Nel ASA, og er ansvarlig for salg, utvikling, prosjektering, engineering og produksjon av Nels alkaliske elektrolyseprodukter. Nel er en global, ledende aktør innen hydrogenteknologi og har fabrikker i Norge, Danmark og USA. Selskapets mål er å levere miljøvennlige løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Nel har en stolt historie med utvikling og levering av hydrogenanlegg på en internasjonal arena med røtter tilbake til 1927. Selskapets hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogen produksjonsteknologi for en rekke industrisegment, til hydrogenstasjoner for kjøretøy, samt løsninger for lagring av energi. Nel har hatt stor suksess med å etablere nye kontrakter med sine strategiske kunder og har derfor behov for å knytte til seg nye dyktige medarbeidere.

 

 

NEL Hydrogen Electrolyser produksjonslinje er en kombinasjon av kjemiske og mekaniske prosesser, der hovedelen av verdiskapningen skjer i de kjemiske prosessene.  Jobben er derfor ikke utelukkende teoretisk arbeid, da det er vesentlig og like viktig at en er i tett samarbeid med kollegaer på tvers av organisasjonen i produksjonen når arbeidet krever det.

Til daglig jobber du selvstendig, i et fleksibelt arbeidsmijø som gir deg muligheter for å prege virksomheten og dens utvikling.   

 

Dine viktigste ansvar og arbeidsoppgaver vil være:

 • Vi ser etter en person med bred prosessforståelse og min. 3 års erfaring fra prosessindustri eller lignende bransjer.
 • At du kan definere og leverer på produksjonsprosessens drifts-KPI’er
 • Evner til å lede og delta i prosessens forbedringsarbeid sammen med operatører og andre støttefunksjonene.  
 • Du har erfaring med analyse, design, prosjektering, rådgivning, kvalitetskontroll samt idriftsettelse av produksjonssystemer i prosessindustrien.

 

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring:

 • Utdannelse på MSc-nivå i kjemi, alternativt annen relevant teknisk utdannelse.
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med Lean production og brenner for forbedringer

 

Som ansatt i Nel Hydrogen Electrolyser forventer vi struktur og grundighet i arbeidet, kombinert med energi og stå på vilje. Vi ser for oss at du er utadvendt og har en selgende væremåte, kombinert med evnen til å bygge langsiktige relasjoner. Arbeidet krever en stor grad av selvstendighet.

 Nel Hydrogen Electrolyser AS kan tilby:

 • En spennende jobb hvor man er sentral i utviklingen og oppbygning av vår prosessavdeling, i tett samarbeid med kollegaer i produksjonen
 • Videreutvikling av kompetansen gjennom samarbeid på tvers.
 • Mulighet for å jobbe helhetlig innenfor prosessbad
 • Et godt arbeidsmiljø med tett kollegialt samarbeid, og en uformell omgangstone.
 • Frihet under ansvar og en dialogbasert ledelsesstil, som kjennetegnes av ærlighet, tillit, grundighet, kunnskapsdeling kombinert med et forretningsorientert fokus.
 • Konkurransedyktig lønn- og forsikringsordninger.

  

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 01.05.2019

Arbeidssted: Notodden, Telemark

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse, 100% stillingsbrøk

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved:

Sten A Pettersen

Telefon: 901 79 542 / e-post: sten.a.pettersen@no.experis.com

 

Øyvind Ruud

Telefon: 905 85 437 / E-post: oyvind.ruud@no.experis.com

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NEL HYDROGEN ELECTROLYSER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Engineering (Ingeniøryrker)
Arbeidssted: Telemark
 Notodden

Søk på stillingen

Publisert: 10.04.2019
Søknadsfrist: 01.05.2019
Ref. nr.: 1029641
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Øyvind Ruud
Telefon +47 90 58 54 37
oyvind.ruud@no.experis.com

Sten A Pettersen
Telefon + 47 90 179 542
Sten.A.Pettersen@no.experis.com