Avdelingsdirektør økonomi, forvaltning og internkontroll

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vårt ansvarsområde omfatter hele filmes livsløp gjennom støtte til utvikling, produksjon, lansering og formidling. I tillegg til å kuratere film for Cinamateket og strømmetjenester.

Virksomhetsstyring og internkontroll styrkes – er du vår nye avdelingsdirektør?

 

Det er ønskelig å styrke økonomi, forvaltning og internkontroll gjennom å opprette en ny avdeling. Som leder av denne, vil du ha en viktig og ansvarsfull rolle hos Norsk filminstitutt. Gjennom godt lederskap og faglig dyktighet skal du legge til rette for at avdelingen lykkes med sine oppgaver.

 

Spesielt viktig er det at NFI har solid økonomisk styring gjennom god regnskapsføring og korrekte anskaffelsesprosesser, samt et særlig ansvar for virksomhetsstyring og internkontroll. Avdelingen er også sterkt involvert i å samordne, styre og videreutvikle tilskuddsforvaltningen i NFI. Dette gjennom å utvikle og implementere effektive retningslinjer og rutiner, og korrekt praktisering av regelverket.         

 

Som avdelingsdirektør vil du også være systemeier for NFI sitt nye saksbehandlingssystem for tilskudd, som implementeres i løpet av 2019. Et effektivt og smart saksbehandlingssystem som er viktig for NFI og der du vil ha en sentral rolle.   

 

I NFI vil du jobbe i en spennende virksomhet med stor oppmerksomhet, sammen med dyktige fagfolk og være med på å utvikle filmens vilkår i Norge. Du vil inngå i direktørens ledergruppe og lede ni medarbeidere.

 

For å lede avdelingen økonomi, forvaltning og internkontroll bør du ha:

 • gode strategiske og menneskelige lederegenskaper
 • relevant høyere utdannelse, gjerne innenfor økonomi/revisjon
 • erfaring med endringsprosesser
 • solid kompetanse innen offentlig virksomhetsstyring, forvaltning og internkontroll
 • god kjennskap til økonomiregelverket og tilskuddsforvaltning i staten    
 • gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

 

Som person kjennetegnes du av:

 • tydelighet, integritet, gjennomslagskraft og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsegenskaper som løfter dine medarbeidere
 • strukturert og analytisk tilnærming til oppgaver

 

Vi tilbyr:

 • lønn som avdelingsdirektør (SKO 1060) i spennet
 • kr 713 000 – 848 000 (ltr 76-82), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.  

Norsk filminstitutt er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Experis Executive v/ Yvonne Cagnol Hveem – 976 87 020 og Wenche Rasch – 995 95 013.

 

Søknadsfrist: 23. juni 2019.

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NORSK FILMINSTITUTT
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Administrasjon
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 16.06.2019
Søknadsfrist: 23.06.2019
Ref. nr.: 1030095
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Yvonne Cagnol Hveem
Telefon +47 97 68 70 20
Yvonne.Cagnol.Hveem@no.experis.com

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com