Nye Veier AS søker strategisk rådgiver for klima og ytre miljø

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

 

Nye Veier AS søker strategisk rådgiver for klima og ytre miljø.

Stillingen rapporterer til Direktør for planprosesser og samfunnskontakt. Faglig koordinering med Direktør for HMSK og samfunnsansvar. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, og eksternt. Du vil få en synlig rolle, som blir svært viktig for Nye Veier sitt miljø- og klimaarbeid.

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Ansvar for å holde oversikt over selskapets klimaregnskap
 • Arbeid med nasjonal transportplan innen klima og miljø
 • Bistå med tilrettelegging av prosessene for selskapets måloppnåelse i tidligfase, med spesielt fokus på redusert klimagassutslipp
 • Bistå i virksomhetens arbeid med utarbeidelse av strategi for redusert påvirkning av ytremiljø
 • Identifisere, anbefale og følge opp forskingsprosjekter innen klima og ytremiljø
 • Holde virksomheten oppdatert på muligheter, krav og forventninger fra myndigheter og marked innen klima og ytremiljø 
 • Bidra til å sikre at selskapet ivaretar sitt juridiske ansvar innen klima og ytremiljø, og holde selskapet oppdatert på gjeldene lovgivning og relevante offentlige krav og forventninger innen miljøfagområdet
 • Intern rapportering på Klima og ytremiljø i selskapet (KPI, trender, avvikshåndtering)
 • Samarbeide innen fagområdet mellom prosjektene og med fagavdelingene

 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdannelse på masternivå.

 

Relevant erfaring med:

 • FOU virksomhet
 • Målstyring
 • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strategisk, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Kreativitet og nytenking

Søknadsinformasjon:

Registrer eller last opp din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 23. august 2019

Arbeidssted: Hovedkontoret i Kristiansand, i Oslo eller ved Nye Veier sitt prosjektkontor i Trondheim

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Anette Theien, mobil: +47 41 68 17 72 / e-post: anette.theien@no.experis.com

Steinar Instefjord, mobil +47 94 85 72 02 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

MERK: På grunn av ferieavvikling vil det være noe redusert tilgjengelighet på telefon. Alle e-poster vil bli besvart innen høvelig tid. Vennligst følg registrer CV og søk via link i annonse.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker), Forskning og utvikling
Underkategori: HMS Helse Miljø Sikkerhet, - Bygg og anlegg, Prosjektledelse
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Oslo, Vest-Agder, Trøndelag
 Hovedkontor eller prosjektkontor
Rolle: Rådgiver, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 02.08.2019
Søknadsfrist: 23.08.2019
Ref. nr.: 1030843
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Anette Theien
Telefon +47 41 68 17 72
Anette.Theien@no.experis.com

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 94 85 72 02
Steinar.Instefjord@no.experis.com