Avdelingssjef Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske

planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon

med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et

sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet

vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.

Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og

omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her

www.mattilsynet.no

 

Mattilsynet jobber for et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Vil du være med oss å jobbe mot denne visjonen? Er du en leder som evner å se helhet og forstå behov hos ansatte og intresseorganisasjoner? Har du i tillegg god organisasjonsforståelse og trives med å håndtere media kan det være deg vi leter etter.

 

Som avdelingssjef skal du lede arbeidet i avdelingen. Du har personal- og økonomiansvar, med resultatansvar i henhold til fastsatte mål. Du har ansvar for prioritering og for å følge opp beslutninger og for kontinuerlig forbedringsarbeid. Det vil være sentralt at du sikrer god kvalitet i tilsynsarbeidet.

 

Vi søker deg som kan bygge gode relasjoner internt i organisasjonen og med næringsorganisasjoner, andre offentlige myndigheter og de vi fører tilsyn med. Du rapporterer til regiondirektør og deltar i regionens ledergruppe. Du bidrar i utviklingen av avdelingens og regionens ansvarsområder, og for at saker behandles enhetlig. God samfunns- og rolleforståelse er en forutsetning for å lykkes i stillingen.

 

 

Kvalifikasjoner

Du må ha

• Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå og det vil være en fordel med faglig relevant bakgrunn innen ett av Mattilsynets ansvarsområder

• Solid erfaring med ledelse av medarbeidere med høy fagkompetanse

• Du må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt

• Identifisere deg med våre verdier; åpen, raus, engasjert og redelig

 

Vi ønsker at du har

• Erfaring fra offentlig forvaltning

• Arbeidserfaring innen ett av Mattilsynets ansvarsområder

 

Personlige egenskaper

• God samfunns - og rolleforståelse og evnen til å tenke strategisk

• Utviklings- og resultatorientert

• Skaper retning, bygger gode relasjoner og lagånd i avdelingen gjennom tydelig ledelse

• Evner å motivere og utvikle andre, og legger til rette for kunnskapsdeling og samhandling

• Setter deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemstillinger

• Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

• Har god organisasjons- og helhetsforståelse

• Robust og tillitsvekkende

 

 

Vi tilbyr

• Et spennende og meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag

• Mulighet for å arbeide bredt innenfor et fagfelt med stor offentlig interesse og engasjerte medarbeidere

• Bidra til å utvikle ledergruppen

• Lønn som avdelingssjef, med lønn fra kr. 750 000 til kr. 850 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

• Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse

 

Slik søker du

Når du sender inn søknaden, oppgir du referanser i selve søknaden og laster opp vitnemål og attester som vedlegg. Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

 

Vi gjør oppmerksom på at det blir utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Mattilsynet
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Administrasjon
Underkategori: - Administrasjon / Ledelse / Management for Hire
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Rogaland
 Sandnes
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 19.12.2019
Søknadsfrist: 19.01.2020
Ref. nr.: 1032277
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Anette Hansen
Telefon 900 80 079
Anette.Hansen@no.experis.com