Instituttleder for Institutt for journalistikk og mediefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

 

Ved Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2020 – 31.07.2024, med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger fire år.

 

Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon og et masterstudium i medieutvikling (med studieretninger i journalistikk, medier og kommunikasjon og sakprosa). Instituttet er lokalisert i Oslo, med 34 medarbeidere og ca 435 studenter. Instituttet har et aktivt forskermiljø med fem forskergrupper.

 

Ansvarsområde

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidling. Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere, og budsjett- og resultatansvar for instituttets økonomi. Instituttleder er medlem av fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

 

Fakultetsadministrasjonen, som ledes av fakultetsdirektør støtter instituttleder i det administrative arbeidet.

 

Utdanningssektoren er i betydelig endring, og stillingen krever at du har evne til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov. Som del av dekanens ledergruppe vil du bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt universitet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Du må ha:

 • formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

 

Videre kreves det:

 • ledererfaring fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • erfaring fra forskning og utdanning innenfor journalistikk, mediefag eller tilsvarende
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • at du er faglig sterk
 • evne til strategisk ledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

 

Det er en fordel at du har:

 • erfaring fra praksisfeltet og nettverk i bransjen
 • evne til endring og omstilling
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

 

Vi tilbyr deg:

 • å lede et institutt i endring med store ambisjoner
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder lønnstrinn 78-84, dvs kroner  765 100 – 906 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: hanne.landen@oslomet.no

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 

Dekan Ann-Helén Bay, tlf. +47 67 23 80 03/911 16896

Fakultetsdirektør Trine Ellekjær, tlf. +47 67 23 80 74/934 26 831

Seniorrådgiver Experis Gisle Roll Ludvigsen, +47 934 68168

 

 Søknadsfrist:          22.01.2020

 Ref:                        19/13049

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.  

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling
Underkategori: Forskning og utvikling
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Leder, Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 13.01.2020
Søknadsfrist: 22.01.2020
Ref. nr.: 1032470
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +4793468168
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com