Nye Veier AS søker Utbyggingssjef til Utbyggingssområde E39

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

 

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

 

  

Nye Veier AS søker Utbyggingssjef til Utbyggingsområde E39 i Rogaland.

Vi søker en offensiv og nytenkende leder med solid kompetanse, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsbransjen eller andre relevante bransjer med store og komplekse prosjekter hvor god samhandling, planlegging og gjennomføring har første prioritet. Utbyggingssjefen vil ha ansvaret for utbygging av strekninger av E39 i Rogaland.  

 

Utbyggingssjefen inngår i utbyggingsområdets ledergruppe og rapporterer til Prosjektdirektør E39 Kristiansand-Ålgård.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Styring og gjennomføring av prosjekter i alle prosjektfaser
 • Bidra til oppbygging og ledelse av lokal prosjektorganisasjon, støttet av faglige ressurser fra Nye Veiers organisasjon for øvrig
 • Prioritering, styring og gjennomføring av prosjektet, iht krav innen HMS, økonomi, framdrift, kvalitet og samfunnsansvar
 • Løpende dialog og oppfølging av totalentreprenør
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i prosjektet
 • Stillingen medfører personalansvar
 • Bidra til prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring
 • Tett samarbeid med utbyggingsområdets ledelse, Nye Veiers fagstaber, samt utbyggingssjefer for andre utbyggingsstrekninger i Nye Veiers portefølje

 

 

Kompetansekrav:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra større virksomhet med komplekse prosjekter
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper
 • Erfaring fra personalledelse
 • God teknologi- og prosessforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk

 

 

Personlige egenskaper:  

Du må være strategisk sterk og samtidig evne å utføre operativ oppgaveløsning sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere.

 

Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å jobbe i henhold til våre verdier – fornyer, forbedrer, forsikrer. Du må evne å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikling av selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

 

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Frist: Snarest og innen 28 april 2019

Arbeidssted: Utbyggingsområdet E39, Prosjektkontor i Rogaland

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

 

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

 

For mer informasjon rundt prosjektet, se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/

 

 

Stillingsinformasjon

Kunde: NYE VEIER AS
Antall stillinger: 1
Industri: Engineering
Fagfelt: Bygg og anlegg, Engineering (Ingeniøryrker)
Underkategori: Prosjektledelse, Prosjektstyring, Kontrakt, HMS Helse Miljø Sikkerhet, - Engineering (Ingeniøryrker), - Bygg og anlegg
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Rogaland
 Stavanger
 Prosjektkontor i utbyggingsområdet
Rolle: Prosjektleder, Leder

Søk på stillingen

Publisert: 12.04.2019
Søknadsfrist: 28.04.2019
Ref. nr.: 1029618
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Steinar Jonasen Instefjord
Telefon +47 948 57 202
Steinar.Instefjord@no.experis.com